എട്ടിന്റെ പണി കിട്ടി വൈദ്യുതി മോഷ്ടാക്കൾ.. വീഡിയോ കാണൂ

22

കെട്ടിട നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന വീട്ടിൽ നിന്നും സമീപത്തെ ഫാക്ടറിയിലെ ക്കു മാസങ്ങളായി വൈദ്യുതി മോഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന വരെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും നാട്ടുകാരും കൂടി കയ്യോടെ പിടികൂടി. മാസങ്ങളായി തുടരുന്ന വൈദ്യുതി മോഷണത്തിന് ലക്ഷങ്ങൾ ആണ് പിഴയായി മോഷ്ടാക്കൾ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത്…

credit: Respective owners

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here